Categorieën
bouw&wonen

Wat zijn de voordelen van geschil

Hulp bij ontslag

 

Er is ook een wet die u beschermt tegen oneerlijke vergoeding.

Soms lijkt het erop dat de werkloosheidsuitkering van sommige werknemers gewoon helemaal niet van toepassing is. Werkgelegenheid bij een bedrijf dat zich bezighoudt met industriële drugsfraude, smokkel, verkiezingsfraude of enige andere vorm van bedrijfsfraude zal echter als ongeldig worden beschouwd. Gedane zaken nemen geen keer in een staat waarin de werkloosheidsuitkering wordt verlaagd tot maximaal drie weken. Dit verblijf kan worden verlengd met maximaal drie maanden als u een eerste uitkering ontvangt en met nog eens vier maanden als de zaak nog loopt. Lees meer over hoe een werkloosheidsuitkering werkt.

De uitkering is niet van toepassing op uitkeringen die aan een andere persoon worden betaald

In de veronderstelling dat uw ontslag wordt vervangen door een kennisgeving van wangedrag, moet de onderneming u een kennisgeving van werkloosheidsuitkering geven. De opzegging kan niet worden toegepast op uitkeringen die aan een andere persoon worden betaald. Als u een werkloosheidsuitkering krijgt wanneer u van het ene bedrijf naar het andere verhuist, kan het zijn dat uw nieuwe werknemer(s) geen uitkering krijgt (krijgen), zelfs als u hen hebt meegedeeld dat u een uitkering krijgt over uw vorige werkloosheidsuitkering. Als u echter met pensioen gaat, is uw nieuwe werkgever verantwoordelijk voor de uitbetaling van uw pensioenrechten, pensioen en vakantiegeld. In plaats van pensioenen en vakantiegeld hebben zij te maken met “gewoon” loon en zijn zij verplicht ervoor te zorgen dat het loon eerlijk is.

Is een klus te klein voor mij?

De USDA’s 1948 Accreditation of Companies Needs meer details over de overeenkomstige Accreditation of Company Needs.

Hoe werkt het?

Uw werkgever bewoont een postbus en kan, indien nodig, een kantooradres gebruiken. Dit mag echter niet als postadres worden gebruikt. Uw werkgever moet de Britse autoriteiten over het algemeen BTW op de postzegelprijs betalen of u de porto verkopen. Dit maakt het dus min of meer tot een commerciële dienst op zich. Post wordt verzonden of ontvangen door de postbode door het adres op de achterkant van een kaart in te vullen of, als dat niet mogelijk is, door het per post te bezorgen. “Uncle Sam” moet het bezorgadres weten als je ontslagen bent. De gemeenteraad van Hull en de administratieve diensten van Hull kunnen ook verantwoordelijk zijn voor een tijdelijk adres wegens politieonderzoek na inbraken, inbraken of andere incidenten waarbij sprake is van onrechtmatige toegang of controle, zoals telefoons die zijn gestolen. Dit zal afhangen van welke delen van het land de autoriteit bestrijkt. Er kunnen administratieve directeuren zijn die zich op twee verschillende plaatsen tegelijk bevinden. Nergens in de wet staat dat u verplicht bent deze informatie aan de relevante systemen te verstrekken. De wet zegt dat alleen een ontvanger dit adres moet gebruiken. In het hoofdstuk over de jurisprudentie van de EVDA staat: “Een ontvanger is niet verplicht post of een andere dienst aan een ontvanger te verstrekken indien de ontvanger dit niet nodig heeft om met een andere persoon te communiceren en de ontvanger geen reden heeft om aan te nemen dat de andere persoon dit nodig heeft. In een zaak waarin dit beginsel werd toegepast, werd geoordeeld dat het niet geoorloofd was dat een ontvanger weigerde brieven of berichten te sturen naar personen op het adres totdat de geadresseerden erom hadden gevraagd”. Geschilleninstanties Verschillende arbeidskwesties kunnen u problemen opleveren met uw werkgever: de uren die u zult werken, of u betaald zult worden, of uw salaris het juiste bedrag is, of u verlof krijgt om op vakantie te gaan of dat u met onbetaald verlof wordt gestuurd. Geschillen tussen werkgevers en werknemers vallen onder de geschillencommissies (Dispute Resolution Commissions – DRC’s), zoals ze worden genoemd in het kader van het Verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards – CRFA). Kitchener-WaterlooWat is het nut van een onafhankelijke geschillenbeslechtingsdienst? Je alternatieve carrière heeft niet het cachet van een tv-presentator of bij het leger gaan. We hebben het geluk dat we zo’n diverse groep werkgevers hebben om mee samen te werken, dus het personeel van de gemeente voelt zich misschien meer bereid om over hun zorgen te praten dan jij. Maar na uw ontslag, zult u een ander perspectief hebben. Het is belangrijk om met uw DRC te spreken en uw eisen en de implicaties ervan uit te leggen. De verschillende DRC’s zullen een bemiddelingsdienst aanwijzen om te proberen te bemiddelen tussen u en uw werkgever. Als uw omstandigheden geen goed resultaat opleveren, kunt u naar het Employment Tribunal gaan.

 

LEES MEER :